≡ Menu

Biverkningar

Den allmänna åsikten är att 5 HTP är utan nämnvärda biverkningar. Detta gäller i vilket fall när du tar dessa tabletter oralt.

Det har dock förekommit mycket sällsynta fall av 5 HTP biverkningar när personer som har tagit 5 HTP har drabbats av EMS (Eosinophilia–myalgia syndrome). Detta är ett allvarligt sjukdomstillstånd som ger extrem muskelsmärta och förändringar av blodet. Dessa fall har dock varit extremt sällsynta. Flera läkare menar att det denna biverkning i själva verket inte är kopplad till 5 HTP, utan är en effekt av en kontamination av tabletterna med 5 HTP. Någon har alltså, av misstag, kanske i fabriken, blandat i ett giftigtämne (som inte har något som helst att göra med 5 HTP) i innehållet i tabletterna.

5 HTP biverkningar (EMS)

Hur som helst så saknas det tillräckligt med vetenskapliga bevis för att en 5 HTP biverkning verkligen skulle kunna vara EMS, eller om det i själva verket har orsakats av en kontamination i tillverkningsprocessen.

Andra möjliga, men också sällsynta biverkningar, kan tänkas vara halsbränna, magont, illamående och allmänt dålig mage. Eventuellt också trötthet och sexuella problem samt slutligen muskelproblem.

Gravida och ammande ska undvika att ta tabletter med 5 HTP.

Få mer information om 5 HTP här >>.

Comments on this entry are closed.