≡ Menu

Biverkningar

Den allmänna åsikten är att 5 HTP är utan nämnvärda biverkningar. Detta gäller i vilket fall när du tar dessa tabletter oralt.

Det har dock förekommit mycket sällsynta fall av 5 HTP biverkningar när personer som har tagit 5 HTP har drabbats av EMS (Eosinophilia–myalgia syndrome). Detta är ett allvarligt sjukdomstillstånd som ger extrem muskelsmärta och förändringar av blodet. Dessa fall har dock varit extremt sällsynta. Flera läkare menar att det denna biverkning i själva verket inte är kopplad till 5 HTP, utan är en effekt av en kontamination av tabletterna med 5 HTP. Någon har alltså, av misstag, kanske i fabriken, blandat i ett giftigtämne (som inte har något som helst att göra med 5 HTP) i innehållet i tabletterna.

5 HTP biverkningar (EMS)

Hur som helst så saknas det tillräckligt med vetenskapliga bevis för att en 5 HTP biverkning verkligen skulle kunna vara EMS, eller om det i själva verket har orsakats av en kontamination i tillverkningsprocessen.

Andra möjliga, men också sällsynta biverkningar, kan tänkas vara halsbränna, magont, illamående och allmänt dålig mage. Eventuellt också trötthet och sexuella problem samt slutligen muskelproblem.

Gravida och ammande ska undvika att ta tabletter med 5 HTP.

Få mer information om 5 HTP här >>.

{ 2 comments… add one }
  • Em 7 februari, 2019, 04:46

    Hej! Varför ska man inte ta 5htp när man är gravid? Vad kan biverkningarna va då? Missfall? Jag är osäker på 5htp just nu då jag vill/försöker bli gravid men i perioder kna jag ju inte veta… Bör jag inte ta alls? Är det lönt att ta den lilla del av månaden då jag vet att jag INTE är gravid?

    • Anna 7 februari, 2019, 04:46

      Det finns mycket lite information/forskning om huruvida det är säker eller ej att ta 5htp före/under graviditet (gäller även amning). Rådet baserar sig helt enkelt på ”bättra att ta det säkra före det osäkra”.

Leave a Comment